Domein: Creativiteit > Anders durven zijn

Als anderen jouw idee geen goed idee vinden, wat doen je dan? Houd je aan je idee vast, heb je het lef je idee helemaal uit te werken en je gelijk als schrijver te laten zien?

 • Hot take

  Een hot take is een mening die je geeft over een nieuwtje, met het doel een debat over dat nieuwtje te starten. Take betekent in het Engels onder andere ‘mening’ [=opinie]. Het is een hot take omdat je je mening heel snel na het bekend worden van het nieuwtje geeft (‘heet van de naald’), maar…

  Lees meer

  Eerlijk zijn

  Veel mensen vinden dat schrijvers eerlijk moeten zijn. Daarmee bedoelen ze verschillende dingen. Bijvoorbeeld: schrijvers moeten betrouwbaar zijn, eerlijk zijn over de feiten; schrijvers moeten goed naar zichzelf kijken, zichzelf eerlijk onder ogen zien; schrijvers mogen hun lezers niet bedriegen, lezers niet met trucjes verwarren. Dit klinkt misschien vanzelfsprekend, maar: schrijven betekent ook dat je…

  Lees meer

  Adviseren

  Om een advies te geven dat voor een ander bruikbaar is, moet je je goed verplaatsen in degene die advies vraagt. Wat wil die ander precies weten, en wat weet jij daarover? Om een zo goed mogelijk advies te schrijven, kun je een advies als een piramide leren zien. Bovenin de piramide staat je advies,…

  Lees meer