Domein: Genres > Met veel genreregels

 • Beschouwing

  Een goede beschouwing belicht een probleem van meerdere kanten. Het startpunt is altijd een open vraag. Dat is een vraag die je niet meteen met ‘ja’ of ‘nee’ kunt beantwoorden, en die je nieuwsgierig maakt. Dus een vraag zoals: ‘Kan Nederland het centraal eindexamen beter afschaffen?’. Op die vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk, en voor…

  Lees meer

  Betoog

  Met een betoog probeer je iemand voor jouw standpunt te winnen. Twee dingen zijn dan cruciaal: dat je je eigen standpunt goed onder woorden brengt, en dat je argumenten vindt die anderen van jouw standpunt overtuigen. In de inleiding omschrijf je je standpunt. Dan volgen je argumenten. En je sluit af met een overtuigende conclusie….

  Lees meer

  Embleem

  Het genre ’embleem’ ontstond in het zestiende-eeuwse Italië. Een embleem bestaat uit een afbeelding en tekst: vaak een kort opschrift (motto) met nog een gedicht erbij (onderschrift), soms ook met alleen een motto of onderschrift. Het genre draait om het idee dat de door de schrijver gekozen afbeeldingen en woorden samen meer zeggen dan los…

  Lees meer

  Profielwerkstuk: naar aanleiding van

  Een profielwerkstuk (PWS) begint met een ‘aanleiding’: een kort stukje tekst waarin veel moet gebeuren. Je lezer moet snappen wat het onderwerp van het PWS is, en meteen doorkrijgen waarom dat onderwerp interessant is. Om dat te bereiken, kun je je aanhaken bij het nieuws. Of je lezer vragen wat hij/zij van je onderwerp vindt….

  Lees meer

  Gelegenheidsgedicht

  Een gelegenheidsgedicht schrijf je om gebeurtenis in poëzie te vieren of te herdenken. Dat kan elke gebeurtenis (gelegenheid) zijn: een verjaardag, het halen van je rijbewijs, maar ook een nationale ramp of een internationale feestdag. In de titel van het gedicht staat de gebeurtenis vaak al genoemd: ‘Bij de 1oe verjaardag van mijn zusje’, bijvoorbeeld….

  Lees meer

  Blog

  ‘Blog’ staat voor het Engelse web (=Internet) en log (=logboek). Als blogger schrijf je over persoonlijke ervaringen, met het doel via het Internet voor een zo groot mogelijk publiek een algemener punt te maken op basis van die persoonlijke ervaring. Voor je begint: wil je eerst meer weten over het genre ‘blog’? kijk dan in…

  Lees meer

  Zeer Kort Verhaal

  Een Zeer Kort Verhaal (ZKV) is een verhaal van maar een paar honderd woorden. Het genre is uitgevonden door de Nederlandse schrijver A.L. Snijders. Mocht je nog nooit een ZKV gelezen hebben, is het handig dat te doen voor je deze oefening maakt. Klik hier voor een voorbeeld.

  Lees meer

  Instagramgedicht

  Instagramgedichten zijn korte gedichten die gedeeld worden via Instagram. Bij Instapoëzie gaat het vooral om toegankelijkheid. De teksten moeten ‘instantly’ (meteen) begrepen kunnen worden. De vorm helpt daarbij. Er worden bijvoorbeeld specifieke lettertypes en kleuren gebruikt, of afbeeldingen toegevoegd. Ook de vindbaarheid is belangrijk. Via hashtags, zoals #poezie of #dichtersvaninstagram, maken Instadichters hun poëzie vindbaar…

  Lees meer
  Een handgeschreven briefje van een zoon van Jean, meegestuurd in een brief van Julie uit november 1918. Archief Alkmaar

  Brief

  Brieven schrijven we elkaar niet meer zo vaak. Misschien wel om te solliciteren,  maar niet meer om ons hart uit te storten. Daar werd de brief in het verleden vaak voor gebruikt. En je hart uitstorten gaat gemakkelijker als je met iemand praat: daarom zijn brieven vaak geschreven als een gesprek. Daar ga je mee…

  Lees meer

  Pleidooi

  Pleidooien oefen je in het dagelijks leven misschien meer dan je denkt. Elke keer als je je ouders of docent van iets probeert te overtuigen, maak je gebruik van het genre ‘pleidooi’. Het genre heeft al een heel lange geschiedenis, vooral in het recht. Al sinds er verdachten aangeklaagd worden, zijn er mensen die ze…

  Lees meer