Domein: Gebeurtenissen > Rollen

 • Personagebeschrijving

  In bijna alle verhalen komen mensen voor. We noemen hen: personages. Een goed verhaal heeft interessante en levensechte personages. Met een interessant personage kan de lezer meeleven, net alsof het een echt mens is. Maar hoe verzin je een ‘echt mens’, die niet echt is, maar alleen maar uit woorden bestaat? Deze oefening helpt je…

  Lees meer

  De rol van streekschrijver

  De streek van waaruit je schrijft is van grote invloed op wat je schrijft. Dat wist je misschien al, als je een streektaal (een dialect) spreekt. Dan heb je een taal van de streek waaruit de sfeer van je omgeving ogenblikkelijk opklinkt. Maar ook als je die streektaal niet hebt, stuurt de streek jouw waarneming…

  Lees meer

  Oordelen als een redacteur

  Het grootste woordenboek van Nederland, de Van Dale, gaat in de nieuwe editie van 2022 aangeven welke Nederlandse woorden genderneutraal gebruikt kunnen worden. ‘Genderneutraal’ wil zeggen dat die woorden in Nederlands gebruikt worden voor zowel mannen als vrouwen, jongens als meisjes, maar ook voor iedereen die zich man noch vrouw, jongen noch meisje voelt. Achter…

  Lees meer

  Observeren als een journalist

  Journalist die op reportage zijn – op pad zijn om verslag te gaan doen van iets – kijken rond als een fly-on-the-wall. Ze doen zelf zo min mogelijk mee met wat er gebeurt, maar observeren wel heel goed wat er gebeurt. En maken aantekeningen die hen gaan helpen verslag te doen. Journalisten gaan op pad…

  Lees meer

  Observeren als een psycholoog

  In heel veel beroepen moet je goed observeren. En goed kunnen opschrijven wàt je observeert. Je gaat in deze oefening als een echte pro leren observeren. In dit geval is de pro een psycholoog. Een psycholoog kan heel goed afstand nemen van wat hij/zij ziet. Dat doet een psycholoog door goed uit elkaar te trekken,…

  Lees meer