Compliment

Een compliment is een geschenk dat je aan iemand geeft. Als je dat in een gesprek doet, kun je goed zien hoe het compliment valt. Is iemand er wel blij mee?  Is dat niet zo, dan kun je je compliment toelichten. Als je een compliment opschrijft, kan dat toelichten niet. Het staat er, en moet in één keer goed zijn en ook echt als compliment begrepen worden door de lezer.

Sinds 1500 is het uitdelen van complimenten in Europa steeds belangrijker geworden. Ze werden steeds meer gezien als geschenkjes die wat waard zijn: een compliment van een belangrijk iemand krijgen, betekende dat je zelf ook belangrijk werd. Maar het aannemen van complimenten werd er niet eenvoudiger op: lijk je niet te ijdel als je een compliment zomaar accepteert, meent iemand een compliment wel echt? Sinds 2003 is 1 maart in Nederland Nationale complimentendag: Nederlanders kunnen kennelijk wel wat aansporing gebruiken om elkaar complimenten te geven.

Voor je begint met schrijven:

 • wil je eerst meer weten over de geschiedenis van het genre ‘compliment’, klik dan ‘hier’.
 • Wil je een voorbeeld lezen van een verkeerd begrepen compliment van een schrijver, kijk dan hier.

Je gaat een kort compliment schrijven, van maximaal vijf zinnen lang.

 • het maakt niet uit wie je kiest, maar kies iemand aan wie je het compliment dat je gaat schrijven echt voor kunt leggen (per mail, per briefje, per App of hoe dan ook);
 •  bedenk waarmee je diegene wilt complimenteren;
 •  denk na over de relatie die jij met die persoon hebt: hoe kun je je compliment zo opschrijven dat de kans dat het als compliment wordt opgevat, het grootst is?

Hieronder vind je twee teksten met een beschrijving van een compliment voor iemand.

 • kies een van de teksten uit;
 • wat is het compliment precies? Waarom denk jij dat het als compliment bedoeld was door degene die het gaf?
 • wat is precies de reden waarom het compliment gemakkelijk, dan wel moeilijk goed begrepen wordt door degene aan wie het gegeven wordt?

onderbouw

bovenbouw:

Zoals je in de leesopdracht gezien zult hebben, is het belangrijk dat degene die het compliment krijgt vertrouwen heeft in degene die het compliment geeft. Complimenten uitwisselen als vrienden, gaat gemakkelijker dan complimenten uitwisselen tussen een schrijver en lezer die elkaar niet (als vriend) vertrouwen.

 •  kijk nog eens goed naar wat je schreef bij de eerste opdracht. Is daarin merkbaar dat je te vertrouwen bent door degene aan wie je het compliment wilt geven?;
 •  zou het helpen als je expliciet maakt wat je (goede) bedoelingen zijn?;
 •  en hoe kun je die goede bedoelingen het beste opschrijven?
 •  geef je compliment nu aan degene voor wie het bedoeld was; krijg je de reactie die je zou willen?

Je kunt je eindproduct beoordelen met deze matrix.

Meer weten?

 • Wat vond je van de oefening, of wat heb je geschreven? Vul het hieronder in!

  Neem contact met ons op