Exacte taal

Meestal gebruik je taal om zo precies mogelijk te zeggen wat je bedoelt. Je probeert exact [=nauwkeurig, precies] te zijn. Maar dat is niet gemakkelijk met taal. Woorden kunnen meer dan één betekenis hebben, bijvoorbeeld, en daardoor begrijpt iemand anders lang niet altijd wat jij bedoelt. En  mensen kunnen ook heel anders naar dingen kijken, en daarom – zelfs als je denkt dat een woord maar één betekenis heeft – iets anders begrijpen dan jij bedoelt.

Een paar jaar geleden werd dat heel duidelijk, toen heel veel mensen ter wereld naar deze jurk keken. Sommige mensen zagen een blauw-zwarte jurk, anderen een geel-witte. Kennelijk kunnen mensen in hetzelfde ding iets anders zien.

Met taal is dat net zo. En dat heeft iets moois: als de jurk alleen blauw was geweest, had-ie nooit zoveel aandacht gekregen. Dat geldt ook voor taal die op meer dan één manier te begrijpen blijkt te zijn. Taal die niet exact is, maar dubbelzinnig [=op meer dan een manier uit te leggen]. We noemen dat ook wel: taal die ambigu is.

In deze oefening ga je van alles leren over exacte en dubbelzinnige taal, door met opzet exact en dubbelzinnig te schrijven. Wanneer proberen schrijvers dubbelzinnigheid te vermijden? En kan dat wel? En wanneer zoeken schrijvers dubbelzinnigheid op, en hoe doe je dat?

Als je taal gebruikt, zeg je vaak lang niet alles wat je bedoelt. Dan zou je namelijk de hele dag wel heel véél moeten zeggen. Je gaat er vanuit dat degene met je praat, of die iets van je leest, zelf dingen aanvult. Als het ware lege plekken opvult in wat je zegt of schrijft.

Jonge kinderen zijn hard bezig om dat te leren, die lege plekken opvullen. Op de Instagrampagina van Meester Mark zie je dat dat nog niet altijd lukt:
 • Wat maakt de zin “Motiveer je antwoord bij de vorige vraag” dubbelzinnig?
 • Herschrijf de zin zodat die minder dubbelzinnig is.
 • Wat vind je ervan als een kind zo’n zin opdracht in de zin “Motiveer je antwoord bij de vorige vraag” op meerdere manieren kan begrijpen? Schrijf dat op.
 • Is dat voor alle schoolvakken hetzelfde? Zou het bijvoorbeeld voor wiskunde anders zijn dan voor Nederlands, dubbelzinnige zinnen in de opdrachten? Schrijf ook dat op, en bespreek je antwoorden met klasgenoten.

Verdwaald in een oerwoud van signaalwoorden, alineaverbanden en argumentatiestructuren worstelden wij, laatstejaars in het voortgezet onderwijs, ons deze week door het eindexamen Nederlands. […] Ooit is bedacht dat taal een exacte wetenschap moest worden.[…]  De Citomagistraten [=de makers van het eindexamen] […] schiepen een nieuwe ‘wetenschap’ op basis van ‘signaalwoorden’ en ‘verwijzingsrelaties’.

 • Wat vind je van wat Kees Verstappen zegt? Heeft hij gelijk, of hebben de makers van het eindexamen gelijk dat zij zo (exact) toetsen wat er met taal kan?

Je hebt bij het voorbeeld van Meester Mark gezien dat zinnen dubbelzinnig kunnen zijn omdat een woord meet dan één betekenis kan hebben. Het woord ‘motiveren’, bijvoorbeeld, dat zowel  ‘uitleggen’ als ‘bemoedigen’ kan betekenen.

Soms kan een zin ook een dubbele betekenis krijgen door de plaats van een woord in de zin. We zeggen dan: door de zinsstructuur, door de manier waarop de zin is opgebouwd. Kijk maar eens naar deze voorbeelden

 1. Jan doodde de man met het pistool.
 2. Dat is iemand die je leuk vindt.
 • Noteer per zin de twee mogelijke betekenissen.
 • Waarom zijn deze zinnen dubbelzinnig? Wat heeft dat te maken met de zinsstructuur?
 • Formuleer nu zelf een zin die meer dan één betekenis kan hebben. Je kunt daarvoor de zinsstructuur van één van de voorbeelden hierboven gebruiken, maar natuurlijk ook zelf een andere structuur verzinnen die je zin meer dan één betekenis geeft.
Volgens sommigen is de belangrijkste eigenschap van de literatuur dubbelzinnigheid. Meerdere betekenissen maken een tekst interessant.

In een gedicht draait het heel veel en heel vaak om dubbelzinnigheid. Lees bijvoorbeeld dit korte Instagramgedicht van Merel Morre. Ze speelt met de verschillen tussen gesproken en geschreven taal. Ook is de zinsstructuur is ambigu.

 • Wat vond je van de oefening, of wat heb je geschreven? Vul het hieronder in!

  Neem contact met ons op