Partijprogramma: vind een metafoor voor jouw toekomstdroom

Partijprogramma PVV_2017_2021Als er één genre is waarin je anderen precies kunt laten weten hoe de wereld er volgens jou in de toekomst uit zou moeten zien, is dat het partijprogramma. In een partijprogramma maakt een politieke partij haar standpunten en plannen openbaar. Het zijn vaak wat langere stukken tekst waarin zo’n partij probeert een beeld van de toekomst te schetsen door gebruik te maken van een metafoor. Dat is een pakkend beeld, dat de kiezers ter vergelijking krijgen: ‘wat nu als ons land er uit zou kunnen zien als ……?’. Zo gebruikte Geert Wilders in het eerste partijprogramma van de PVV de metafoor van een nieuwe ‘Gouden Eeuw’: als men op hem stemde, zou het Nederland van de toekomst zou gaan lijken op het welvarende de zeventiende-eeuwse Nederland.

Wil je eerst meer weten over het genre ‘partijprogramma’ voor je aan de opdrachten begint, kijk dan in Ensiewaar je beschrijving vindt van een ‘Verkiezingsprogramma’: een partijprogramma dat specifiek voor een bepaalde verkiezen geschreven wordt. Wil je een voorbeeld van het genre ‘partijprogramma’ lezen voor je de oefening doet, klik dan hier (VVD, 2021) of hier (SP, 2021). Wil je eerst in het algemeen meer weten over hoe oefenen met genre en techniek je een betere schrijver maakt, klik dan hier.

Schrijf een partijprogramma van maximaal 1 A4tje. Misschien wel voor een nog op te richten Jongerenpartij? Uit dat partijprogramma moet vooral duidelijk worden hoe het Nederland van de toekomst eruit zou moeten zijn volgens jou. Zet de volgende stappen:

  • welke metafoor (een beeld (in woorden, of misschien kies je een afbeelding?) staat voor jouw idee over de toekomst van Nederland?
  • bedenk 3 maatregelen die genomen moeten worden om die toekomst voor Nederland te krijgen.

Het lijkt wellicht wat kort, 1 A4tje, maar bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer had de politieke partij PVV een partijprogramma van 1 A4tje. Lees dat partijprogramma. Let vooral op:

  • is ook in dit programma sprake van een metafoor, zoals dat in het eerste partijprogramma van Wilders (‘een nieuwe Gouden Eeuw’) het geval was?
  • hoe zijn maatregelen verwerkt in dit partijprogramma? Hoeveel aandacht krijgen ze? En wat vind je van die maatregelen, zijn ze allemaal goed verbonden met het toekomstbeeld dat deze partij voor ogen staat?

 

Herschrijf nu je partijprogramma uit de eerste opdracht nog eens, gebruik makend van wat je leerde van het partijprogramma van Wilders. Kijk met name heel goed naar je koppeling tussen metafoor en maatregelen: hoe sterker het verband, hoe beter lezers zien hoe jij je toekomstideaal ziet en hoe je dat wilt bereiken.

Je kunt je eindproduct beoordelen met deze matrix.

Deze oefening is gemaakt naar een idee van Niña Weijers.

Meer lezen?

  • Wat vond je van de oefening, of wat heb je geschreven? Vul het hieronder in!

    Neem contact met ons op