Schrijfakademie: testversie

Wat leer je hier?
De Schrijfakademie gaat er vanuit dat je schrijven kunt leren door te oefenen met techniek en inhoud. En door te leren lezen als een schrijver. Elke oefening heeft een vaste volgorde: schrijven, lezen, herschrijven. Een vaste volgorde in de oefeningen is er niet. Kies een oefening die je wat lijkt, en begin!

Wie maakt dit?
De Schrijfakademie wordt gecoördineerd door dichter /onderzoeker Micha Hamel en prof. dr. Els Stronks (Universiteit Utrecht). Met behulp van OCW-subsidie werken zij tussen 2020-2023 aan de uitbouw van de bestaande site, met hulp van alle universitaire opleidingen Nederlandse taal en cultuur, docenten in het voortgezet onderwijs, schrijfdocenten, schrijvers, uitgeverijen en schrijversorganisaties.

Contact?
Heb je vragen, of wil je meedoen? Mail met ons (m.hamel@uu.nl). Als je zelf een oefening aan wilt leveren, vind je hier tips om een oefening te maken.

Colofon
Afbeelding homepage Schrijfakademie: ‘Intocht van het alfabet in Rome’, Ben Joosten, 2007, gereproduceerd met toestemming van de erven Joosten, met dank aan mevrouw Joosten-Eerdmans en uitgeverij Vantilt.
Overige afbeeldingen: alle gekozen omdat ze vrij hergebruikt mogen worden van de oorspronkelijke makers.
Teksten en teksfragmenten: alle opgenomen met bronvermelding en/of expliciete toestemming van de rechthebbenden.