Dit is website van het project Schrijfakademie.nl van Micha Hamel en Els Stronks. Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen subsidieert het project. Gedurende de looptijd ervan (oktober 2021-oktober 2024), publiceren we hier oefeningen die het schrijfonderwijs in het voortgezet onderwijs onderzoekender van aard beogen te maken.

Velen leverden ons inspiratie en inhoud voor deze site. We bedanken met name:

Kees Buysrogge (TNO)
Lys en Sjoerd Hamburger
Marijke Meijer Drees
Erik Rietveld
David Roelofs
Barbara Snel, Stedelijk Gymnasium Nijmegen
Kila van der Starre
Docenten uit onze focusgroepen en proefscholen: Evah den Boer, Marlotte Brouwers, Lucas van der Deijl, Neelke Ebbelink, Karin Echten, Biance Graat, Ariane Linnert, Mara Rooijmans, Yke Schotanus.
Afdeling Bijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek Groningen