Schrijfakademie.nl

Begin waar je wilt, en leer je gedachten in woorden uit te drukken

Veel mensen vinden zichzelf niet meteen creatief. Dat is totaal onterecht, want iedereen speelt de hele dag met taal. Als je beter wilt worden, moet je deze creativiteit trainen. Een idee verzinnen, vertellen, verbeelden, volhouden, je eigen nieuwsgierigheid opwekken: in dit domein oefen je deze vaardigheden.

Niet alles wat er gebeurt maakt op iedereen dezelfde indruk. Zeventien miljoen Nederlanders beleven een wedstrijd van het Nederlands Elftal niet allemaal hetzelfde. In dit domein oefen je onder woorden te brengen welke indruk gebeurtenissen op jou maken.

Een mop, een gedicht, een sprookje, een krantenbericht, een roman, een handleiding of een rap: allemaal tekstsoorten (genres) die je een vorm geven waarin je als schrijver je gedachten kwijt kunt. In dit domein kun je oefenen met verschillende genres, en leert zo de vorm van elk genre kennen en gebruiken.

Alle mensen hebben gevoelens. Dat kunnen sterke emoties zijn, zoals verliefdheid of woede. Maar ook minder sterke: lichte verveling als je op de bus zit te wachten, of een beetje schaamte als je vrienden je ouders voor het eerst ontmoeten. In dit domein oefen je hoe je het beste uitdrukt welke gevoelens jij hebt.

Een boek bestaat uit taal, een gesprek ook. Spelling en grammatica zijn belangrijk bijt aal, maar er is meer: mooie zinnen maken, spannende woorden kiezen. In dit domein onderzoek je wat taal is, en wat je ermee kan als schrijver.

Je leven bestaat uit alledaagse gebeurtenissen, maar je krijgt ook te maken met Grote Thema’s: liefde, ziekte, dood, (on-)rechtvaardigheid, vriendschap, de klimaatcrisis, racisme, privacy, werkgelegenheid. In dit domein leer je grote thema’s kennen, om er vervolgens over te kunnen schrijven.

 • Dystopie

  Een dystopie is een soort tekst (genre) waarin een nare of zelfs gruwelijke toekomstige wereld wordt beschreven waarin je niet zou willen leven. Een dystopie is het tegenovergestelde van een utopie. In een utopie lees je over de ideale wereld van de toekomst. Je ziet het genre dystopie veel gebruikt worden door schrijvers van science…

  Lees meer

  Het kwaad

  Alle mensen hebben goede en slechte eigenschappen. Dit kun je accepteren, maar je kunt je ook afvragen: waarom zijn mensen niet gewoon helemaal goed? Dat zou toch veel fijner zijn! Voor schrijvers is dat een geweldige vraag: waarom is er kwaad op de wereld? Er zijn heel veel verhalen, romans en films gemaakt die antwoord…

  Lees meer

  Personagebeschrijving

  In bijna alle verhalen komen mensen voor. We noemen hen: personages. Een goed verhaal heeft interessante en levensechte personages. Met een interessant personage kan de lezer meeleven, net alsof het een echt mens is. Maar hoe verzin je een ‘echt mens’, die niet echt is, maar alleen maar uit woorden bestaat? Deze oefening helpt je…

  Lees meer

  Zieke hersenen

  Er zijn veel gezonde, maar ook heel veel zieke mensen. Toch is het verschil tussen ‘ziek’ en ‘gezond’ niet alleen iets wat de natuur bepaalt. Het verschil tussen ‘ziek’ en ‘gezond’ bepalen samenlevingen deels zelf, onder andere door taal te gebruiken. Zo hebben we – logischerwijze – aparte woorden voor ‘ziek’ en ‘gezond’ in het…

  Lees meer

  De rol van streekschrijver

  De streek van waaruit je schrijft is van grote invloed op wat je schrijft. Dat wist je misschien al, als je een streektaal (een dialect) spreekt. Dan heb je een taal van de streek waaruit de sfeer van je omgeving ogenblikkelijk opklinkt. Maar ook als je die streektaal niet hebt, stuurt de streek jouw waarneming…

  Lees meer

  Spoken word

  Sommige teksten zijn gemaakt om hardop voorgelezen te worden. Dat geldt ook voor teksten die we spoken word noemen – de naam zegt het al. Spoken word is ontstaan in Amerika, maar inmiddels hebben we ook Nederlandse spoken word-artiesten zoals Babs Gons, Zaïre Krieger en Gershwin Bonevacia. Spoken word is een combinatie van rap en…

  Lees meer

  Werkwoordstijden

  Met werkwoorden beschrijf je een actie: “Hij liep weg voor zijn moordenaar”. Door nauwkeurig je werkwoord te kiezen kun je zo’n actie meer karakter geven. Bijvoorbeeld uitvergroten “Hij sprintte ervandoor om aan zijn moordenaar te ontsnappen”, of verfijnen “Hij sloop weg voor zijn moordenaar”, of “Hij trippelde/kloste/wandelde/marcheerde weg” etc. De mogelijkheden zijn eindeloos. Ook werkwoordstijden doen…

  Lees meer

  Vind je rijmende rap

  Er zitten allerlei verhalen in jou: verhalen over jouzelf, over jouw leven en dat van anderen om je heen. Rap draait om die verhalen. Rappers zijn vertellers. Ze vertellen krachtige, korte verhalen over zichzelf en over hoe zij  de wereld zien. Een goede rap sleept je mee, en geeft je het idee dat de rapper…

  Lees meer

  Opsomming

  Als schrijver kun je gebruik maken van een opsomming (ook wel: enumeratie). Een opsomming is niet meer dan een rijtje met dingen die volgens jou, als schrijver, bij elkaar horen. Stel, je schrijft: ‘appelsap, pasta, augurken, waspoeder’. Dat zijn allemaal dingen die je kunt kopen in de supermarkt. Maak je daarvan: ‘appelsap, pasta, augurken, waspoeder,…

  Lees meer

  Grote woorden: Vrijheid

  Woorden betekenen niet voor iedereen precies hetzelfde. Woordbetekenissen staan namelijk niet vast; lezers  geven hun eigen betekenis aan woorden. Dat is voor een schrijver lastig. Zeker als je als schrijver Grote woorden gebruikt. Dat zijn woorden die in je tekst een belangrijke rol spelen. Ze zijn er in twee soorten en maten: Grote woorden die…

  Lees meer