Schrijfakademie.nl

Begin waar je wilt, en leer je gedachten in woorden uit te drukken

Veel mensen vinden zichzelf niet meteen creatief. Dat is totaal onterecht, want iedereen speelt de hele dag met taal. Als je beter wilt worden, moet je deze creativiteit trainen. Een idee verzinnen, vertellen, verbeelden, volhouden, je eigen nieuwsgierigheid opwekken: in dit domein oefen je deze vaardigheden.

Niet alles wat er gebeurt maakt op iedereen dezelfde indruk. Zeventien miljoen Nederlanders beleven een wedstrijd van het Nederlands Elftal niet allemaal hetzelfde. In dit domein oefen je onder woorden te brengen welke indruk gebeurtenissen op jou maken.

Een mop, een gedicht, een sprookje, een krantenbericht, een roman, een handleiding of een rap: allemaal tekstsoorten (genres) die je een vorm geven waarin je als schrijver je gedachten kwijt kunt. In dit domein kun je oefenen met verschillende genres, en leert zo de vorm van elk genre kennen en gebruiken.

Alle mensen hebben gevoelens. Dat kunnen sterke emoties zijn, zoals verliefdheid of woede. Maar ook minder sterke: lichte verveling als je op de bus zit te wachten, of een beetje schaamte als je vrienden je ouders voor het eerst ontmoeten. In dit domein oefen je hoe je het beste uitdrukt welke gevoelens jij hebt.

Een boek bestaat uit taal, een gesprek ook. Spelling en grammatica zijn belangrijk bijt aal, maar er is meer: mooie zinnen maken, spannende woorden kiezen. In dit domein onderzoek je wat taal is, en wat je ermee kan als schrijver.

Je leven bestaat uit alledaagse gebeurtenissen, maar je krijgt ook te maken met Grote Thema’s: liefde, ziekte, dood, (on-)rechtvaardigheid, vriendschap, de klimaatcrisis, racisme, privacy, werkgelegenheid. In dit domein leer je grote thema’s kennen, om er vervolgens over te kunnen schrijven.

 • Fan fiction

  Fan fiction krijg je als fans van een boek of boekenserie verder gaan schrijven waar het boek of de serie stopt. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de personages als het boek is afgelopen? Of hoe zou het boek er hebben uitgezien als de slechterik en de held verliefd op elkaar worden? Fan fiction is dus…

  Lees meer

  Symbolen gebruiken

  Als je schrijft, kun je ervoor kiezen om symbolen te gebruiken. Dat betekent dat je beelden gebruikt die je lezers al kennen. Omdat je lezers het beeld al kennen, geven ze meteen (extra) betekenis aan jouw tekst. Stel, je schrijft een horrorverhaal, en je begint dat verhaal met de zin: “Het is volle maan”. Een…

  Lees meer

  Taalleemte

  Als je zelf meer dan één taal goed spreekt, heb je vast eens een zogenaamde taalleemte opgemerkt. Een taalleemte is een gat in een taal: iets waar die taal geen woord voor heeft. Heel vaak is dat iets een gevoel. Taalleemten zorgen er vaak voor dat mensen die andere talen spreken, elkaars gevoelens niet zo goed…

  Lees meer

  Behoeftepeiling

  Het woord ‘levensbehoefte’ betekent: dat wat je echt nodig hebt in het leven. Je eerste levensbehoefte is dat waar je écht niet zonder kunt. Als je Google de opdracht geeft te zoeken wat Nederlanders allemaal als ‘eerste levensbehoefte’ zien, dan is dat nogal wat: zout, WiFi, lopen, sex, lezen, water, ventilatie, cultuur, coaching, kennis, sport,…

  Lees meer

  Versificeren

  Teksten kunnen grofweg twee vormen hebben. Namelijk poëzie (met versregels, zoals bijvoorbeeld een gedicht of een lied). En proza (alle andere teksten, namelijk teksten die geen versregels hebben). Als schrijver word je beter als je met beide vormen uit de voeten kunt. In deze oefening oefen je daarom om poëzie van proza te maken. Dat…

  Lees meer

  Reclametaal

  Welke reclameteksten ken jij uit je hoofd? En ken je zo omdat je ze heel sterk vindt, of juist irritant en waardeloos? Reclametaal heeft iets speciaals, ook al lijken reclameteksten in Nederland op het Nederlands dat je elke dag hoort. Reclamemakers willen je aandacht, en gebruiken daarvoor graag taal die iedereen kent. Kijk maar naar…

  Lees meer

  Speech in oorlogstijd

  Speechen is de kunst van het spreken in het openbaar. Met een indrukwekkende speech kun je heel veel bereiken. Je kunt mensen motiveren, inspireren of zelfs oproepen tot protest of strijd. Denk maar aan beroemde speeches zoals die van Martin Luther King (I Have a Dream), of Nelson Mandela (A Rainbow Nation). In ons land…

  Lees meer

  Woordverklaring

  Bij het schrijven maak je vrijwel altijd hele zinnen. Die zinnen vragen veel aandacht: staat daarin precies wat je denkt, lopen ze lekker? Maar woorden verdienen ook alle aandacht van een schrijver. Want met een woord benoem je dingen. Je noemt dingen bij een naam en laat daarmee zien hoe je de dingen ziet. Of…

  Lees meer

  Brief aan je woonplaats

  Het viel je misschien nooit eerder op, maar veel schrijvers doen alsof de stad of het dorp waarin ze wonen een mens is waar ze tegen kunnen praten, of iets aan kunnen schrijven. Kijk maar eens naar ‘Under the Bridge’, een beroemde song van de Amerikaanse band The Red Hot Chili Peppers. Daarin is stad…

  Lees meer

  Dierenperspectief

  Schrijven door de ogen van een dier, dat is iets wat veel schrijvers graag doen. Het werkt vaak heel grappig. In het boek Minoes van Annie M.G. Schmidt bijvoorbeeld, beleef je als lezer alles vanuit katten-perspectief. Gezien vanuit een kat, lijken mensen maar rare wezens. Maar het kan ook heel serieus worden, als schrijvers je…

  Lees meer