Schrijfakademie.nl

Begin waar je wilt, en leer je gedachten in woorden uit te drukken

Waar moet ik over schrijven? Welke woorden moet ik kiezen? Veel mensen vinden zichzelf niet meteen creatief. Dat is totaal onterecht, want iedereen speelt de hele dag met taal. Als je beter wilt worden, moet je deze creativiteit trainen. Een idee verzinnen, vertellen, verbeelden, volhouden, je eigen nieuwsgierigheid opwekken: in dit domein oefen je deze vaardigheden.

Een mop, een gedicht, een sprookje, een krantenbericht, een roman, een handleiding of een rap: je herkent ze als tekstsoort (genre) omdat ze geschreven zijn volgens een aantal glasheldere, maar soms ook verborgen regels. In dit domein kun je oefenen met verschillende tekstsoorten, en leer je de regels van de genres kennen.

Alle mensen hebben gevoelens. Dat kunnen sterke emoties zijn, zoals verliefdheid of woede. Maar ook minder sterke: lichte verveling als je op de bus zit te wachten, of een beetje schaamte als je vrienden je ouders voor het eerst ontmoeten. In dit domein oefen je hoe je het beste uitdrukt wat er in je omgaat.

Je hebt zintuigen om de wereld waar te nemen. Maar gek genoeg maakt niet alles op iedereen dezelfde indruk. Waar de een grijs ziet, ziet de ander een groenig soort zwart. En zeventien miljoen Nederlanders beleven een wedstrijd van het Nederlands Elftal niet allemaal hetzelfde. In dit domein oefen je onder woorden te brengen welke indruk dingen op jou maken. Je openstellen is een begin, maar daarna begint het pas echt.

Een boek is een bouwwerk van taal. Een gesprek ook. Maar hoe zit zo’n bouwwerk in elkaar? Spelling en grammatica zijn belangrijk natuurlijk, maar er is meer: mooie zinnen maken, spannende woorden kiezen, op het juiste moment een grapje of een cliffhanger. Het is vooral een kwestie van veel doen en uitproberen. In dit domein onderzoek je wat taal is, hoe je ermee kunt bouwen, en wat je ermee gedaan kunt krijgen.

Je leven bestaat uit alledaagse gebeurtenissen, maar je krijgt ook te maken met Grote Thema’s: liefde, ziekte, dood, (on-)rechtvaardigheid, vriendschap. Ook raakt jouw leven aan Grote Thema’s die iedereen aangaan: de klimaatcrisis, racisme, privacy, werkgelegenheid. In dit domein maak je je vertrouwd met grote thema’s, om er vervolgens over te kunnen schrijven.

 • Woordenschat uitbreiden

  Omdat we allemaal verschillend in elkaar zitten, kiezen we ook andere woorden om onszelf uit te drukken. De een zegt ‘vlug’ waar de ander ‘snel’ zegt, of zegt ’tof’ als de ander ‘vet’ zegt. Als vier mensen elkaar ontmoeten, kunnen vier mensen vier verschillende woorden zeggen: ‘hoi’ ‘yo’ ‘hey’, ‘faka’ en zo verder. Toch kunnen…

  Lees meer
  https://diymfa.com/writing/mapping-out-your-story

  Vertellen

  Schrijven is een vorm van vertellen. Een tekst bestaat immers uit woorden die in volgorde moeten worden gelezen, zodat de lezer een indruk krijgt van wat de schrijver bedoeld heeft. ‘Roodkapje en de boze wolf’ is een vertelling, maar een handleiding voor een motorzaag is evengoed een vertelling: jou wordt stapsgewijs verteld hoe dat ding…

  Lees meer

  Verzamelen

  Een tekst ontstaat niet vanzelf. Misschien heb je een ideetje of heb je een opdracht gekregen, maar dan kun je meestal nog niet meteen beginnen met schrijven. Eerst moet je nog wat meer te weten komen over je idee, of over het gekozen onderwerp. Dat is eenvoudig: je moet gaan verzamelen. Je kunt een tekst…

  Lees meer

  Verbeelden

  Zintuigen zijn geweldig. Je kunt ze gebruiken om de buitenwereld in je op te nemen, maar grappig genoeg werken ze ook nog steeds als je ze afsluit. Doe je ogen maar dicht en je kunt in je slaapkamer rondkijken, het gezicht van een bekende Nederlander of je lerares van groep 7 oproepen. Ook de geur…

  Lees meer

  Beschouwing

  Een goede beschouwing belicht een probleem van meerdere kanten. Het startpunt is altijd een open vraag. Dat is een vraag die je niet meteen met ‘ja’ of ‘nee’ kunt beantwoorden, en die je nieuwsgierig maakt. Dus een vraag zoals: ‘Kan Nederland het centraal eindexamen beter afschaffen?’. Op die vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk, en voor…

  Lees meer

  Betoog

  Met een betoog probeer je iemand voor jouw standpunt te winnen. Twee dingen zijn dan cruciaal: dat je je eigen standpunt goed onder woorden brengt, en dat je argumenten vindt die anderen van jouw standpunt overtuigen. In de inleiding omschrijf je je standpunt. Dan volgen je argumenten. En je sluit af met een overtuigende conclusie….

  Lees meer

  Embleem

  Het genre ’embleem’ ontstond in het zestiende-eeuwse Italië. Een embleem bestaat uit een afbeelding en tekst: vaak een kort opschrift (motto) met nog een gedicht erbij (onderschrift), soms ook met alleen een motto of onderschrift. Het genre draait om het idee dat de door de schrijver gekozen afbeeldingen en woorden samen meer zeggen dan los…

  Lees meer

  Dagboek

  Het beroemdste dagboek uit de Nederlandse literatuur is dat van Anne Frank. Het dagboek is een genre waarin schrijvers in de ‘ik’-vorm opschrijven wat ze van dat tot dag meemaken. Ook leent het dagboek zich ervoor om op te schrijven hoe ze zich onder de alledaagse gebeurtenissen voelden. Met andere woorden, het dagboek geeft aan schrijvers de…

  Lees meer

  Partijprogramma

  Het partijprogramma: hét genre waarmee je anderen kunt laten weten hoe de wereld er volgens jou in de toekomst uit moet zien. Je maakt er je politieke standpunten en plannen mee bekend aan de lezer. De meeste politieke partijen schrijven vrij lange partijprogramma’s, maar kiezen ook een metafoor (een pakkend beeld) om hun plannen kort…

  Lees meer

  Parodie

  Parodieën worden al heel lang volgens precies hetzelfde recept gemaakt. Je neemt een bekende tekst, en maakt daarvan een versie vol spot door typische kenmerken en inhoud van die bekende tekst te veranderen. Bijvoorbeeld door te overdrijven of door woorden of zinnen weg te laten of te vervangen. Het gaat erom dat de lezer herkent…

  Lees meer