Schrijfakademie.nl

Begin waar je wilt, en leer je gedachten in woorden uit te drukken

Veel mensen vinden zichzelf niet meteen creatief. Dat is totaal onterecht, want iedereen speelt de hele dag met taal. Als je beter wilt worden, moet je deze creativiteit trainen. Een idee verzinnen, vertellen, verbeelden, volhouden, je eigen nieuwsgierigheid opwekken: in dit domein oefen je deze vaardigheden.

Niet alles wat er gebeurt maakt op iedereen dezelfde indruk. Zeventien miljoen Nederlanders beleven een wedstrijd van het Nederlands Elftal niet allemaal hetzelfde. In dit domein oefen je onder woorden te brengen welke indruk gebeurtenissen op jou maken.

Een mop, een gedicht, een sprookje, een krantenbericht, een roman, een handleiding of een rap: allemaal tekstsoorten (genres) die je een vorm geven waarin je als schrijver je gedachten kwijt kunt. In dit domein kun je oefenen met verschillende genres, en leert zo de vorm van elk genre kennen en gebruiken.

Alle mensen hebben gevoelens. Dat kunnen sterke emoties zijn, zoals verliefdheid of woede. Maar ook minder sterke: lichte verveling als je op de bus zit te wachten, of een beetje schaamte als je vrienden je ouders voor het eerst ontmoeten. In dit domein oefen je hoe je het beste uitdrukt welke gevoelens jij hebt.

Een boek bestaat uit taal, een gesprek ook. Spelling en grammatica zijn belangrijk bijt aal, maar er is meer: mooie zinnen maken, spannende woorden kiezen. In dit domein onderzoek je wat taal is, en wat je ermee kan als schrijver.

Je leven bestaat uit alledaagse gebeurtenissen, maar je krijgt ook te maken met Grote Thema’s: liefde, ziekte, dood, (on-)rechtvaardigheid, vriendschap, de klimaatcrisis, racisme, privacy, werkgelegenheid. In dit domein leer je grote thema’s kennen, om er vervolgens over te kunnen schrijven.

 • Interviewen als een historicus

  Het bijzondere van schrijven is onder andere, dat je er de geschiedenis mee vast kunt leggen. Geschiedenis bestaat niet, zonder dat mensen die in woorden of beelden vastleggen. Als schrijver heb je dus een belangrijke rol, als je jezelf tot doel stelt geschiedenis te schrijven. Schrijvers van non-fictie maken veel gebruik van de methode oral…

  Lees meer

  Indrukken leren sturen

  Een tekst is een halfproduct, dat wil zeggen: de tekst is niet af als de schrijver ermee klaar is. Een tekst is pas af als lezers er met hun verbeelding (=fantasie) betekenis aan hebben gegeven. Eigenlijk is een tekst dus een samenwerkingsproject tussen een schrijver en een lezer. Dat betekent dat je als je schrijft,…

  Lees meer

  Vindingrijk framen

  Met hele kleine veranderingen in je taal kun je mensen heel sterk sturen – zonder dat mensen dat zelf zo door hebben. Dat noem je framing. Een voorbeeld: Een tijdje geleden wilde de regering een nieuwe wet maken waarmee ze konden regelen dat de overheid inlichtingen over Nederlanders mag verzamelen. Die wet heette officieel de…

  Lees meer
  Roel Wijnants

  Woordspelingen maken

  Mensen aan het lachen maken, of ze aan het denken zetten. Dat hoop je te bereiken met een woordspeling. De ene keer lukt dat beter dan de andere. Sommige woordspelingen zijn vergezocht, andere te flauw of te grof. De slogan “Mijn ballen wegen 130 gram” van een Nijmeegse vleeshandelaar was bijvoorbeeld niet erg subtiel te…

  Lees meer

  Een tweede keer kijken

  Van alles, ook een simpel ding dat je elke dag gebruikt, kun je als schrijver heel veel kanten laten zien. Niets is meer wat het lijkt, als je de lezer meeneemt in jouw kijk op de dingen. Maar, dan moet je eerst zelf als schrijver wel leren die meerdere kanten van alles te zien. En…

  Lees meer

  Boekaantekening

  Kinderen wordt nu geleerd dat ze in boeken niet moeten schrijven, maar hoe anders was dat vroeger! Aantekeningen maken in boeken was in Nederland eeuwenlang heel gewoon, en als je naar school ging, leerde je ook hoe en waarom je dat moest doen. Wat kan je als schrijver met het maken van aantekening in een…

  Lees meer

  Eerlijk zijn

  Veel mensen vinden dat schrijvers eerlijk moeten zijn. Daarmee bedoelen ze verschillende dingen. Bijvoorbeeld: schrijvers moeten betrouwbaar zijn, eerlijk zijn over de feiten; schrijvers moeten goed naar zichzelf kijken, zichzelf eerlijk onder ogen zien; schrijvers mogen hun lezers niet bedriegen, lezers niet met trucjes verwarren. Dit klinkt misschien vanzelfsprekend, maar: schrijven betekent ook dat je…

  Lees meer

  Oordelen als een redacteur

  Het grootste woordenboek van Nederland, de Van Dale, gaat in de nieuwe editie van 2022 aangeven welke Nederlandse woorden genderneutraal gebruikt kunnen worden. ‘Genderneutraal’ wil zeggen dat die woorden in Nederlands gebruikt worden voor zowel mannen als vrouwen, jongens als meisjes, maar ook voor iedereen die zich man noch vrouw, jongen noch meisje voelt. Achter…

  Lees meer
  https://www.flickr.com/photos/karins_linse/

  Je thema zoeken

  Wachten op een idee voor een thema of onderwerp van een verhaal dat je wilt schrijven, is alsof je wacht op een vallende ster die af en toe langskomt maar waar je ook nachtenlang vergeefs op kunt wachten. Wachten is dus onverstandig. Je kunt beter actief gaan speuren naar je thema, en alle uithoeken van…

  Lees meer
  https://www.flickr.com/photos/gandalfsgallery/

  Je personage(s) onderzoeken

  Als je een verhaal gaat schrijven, heb je hoofdpersonage(s) nodig. Je denkt misschien dat je de personage(s) van een verhaal dat je nog gaat schrijven uit het niets moet verzinnen, maar dat is niet zo. Jouw personages vallen niet uit de lucht, maar liggen al te borrelen in je onderbewuste. Ze liggen klaar om ontdekt…

  Lees meer