Schrijfakademie.nl

Begin waar je wilt, en leer je gedachten in woorden uit te drukken

Veel mensen vinden zichzelf niet meteen creatief. Dat is totaal onterecht, want iedereen speelt de hele dag met taal. Als je beter wilt worden, moet je deze creativiteit trainen. Een idee verzinnen, vertellen, verbeelden, volhouden, je eigen nieuwsgierigheid opwekken: in dit domein oefen je deze vaardigheden.

Niet alles wat er gebeurt maakt op iedereen dezelfde indruk. Zeventien miljoen Nederlanders beleven een wedstrijd van het Nederlands Elftal niet allemaal hetzelfde. In dit domein oefen je onder woorden te brengen welke indruk gebeurtenissen op jou maken.

Een mop, een gedicht, een sprookje, een krantenbericht, een roman, een handleiding of een rap: allemaal tekstsoorten (genres) die je een vorm geven waarin je als schrijver je gedachten kwijt kunt. In dit domein kun je oefenen met verschillende genres, en leert zo de vorm van elk genre kennen en gebruiken.

Alle mensen hebben gevoelens. Dat kunnen sterke emoties zijn, zoals verliefdheid of woede. Maar ook minder sterke: lichte verveling als je op de bus zit te wachten, of een beetje schaamte als je vrienden je ouders voor het eerst ontmoeten. In dit domein oefen je hoe je het beste uitdrukt welke gevoelens jij hebt.

Een boek bestaat uit taal, een gesprek ook. Spelling en grammatica zijn belangrijk bijt aal, maar er is meer: mooie zinnen maken, spannende woorden kiezen. In dit domein onderzoek je wat taal is, en wat je ermee kan als schrijver.

Je leven bestaat uit alledaagse gebeurtenissen, maar je krijgt ook te maken met Grote Thema’s: liefde, ziekte, dood, (on-)rechtvaardigheid, vriendschap, de klimaatcrisis, racisme, privacy, werkgelegenheid. In dit domein leer je grote thema’s kennen, om er vervolgens over te kunnen schrijven.

 • Spelenderwijs nieuwe woorden maken

  Nieuwe woorden maken is gratis, en leuk om te doen. Als je woord aanslaat, kan het zelfs uitverkozen worden tot ‘woord van het jaar’. Heel Nederland gebruikt dan jouw woord, misschien wel voor eeuwenlang. Woorden als Ontvrienden, Bitcoinmiljonair, Treitervlogger en Boomer waren in vorige jaren woord van het jaar. Met nieuwe woorden kun je de…

  Lees meer
  https://www.natuurkunde.nl/opdrachten/3086/nk-tegen-de-wind-in-fietsen-exaktueel

  Volharding

  Volharding is de belangrijkste eigenschap die je nodig hebt om je leven te leven. Doorzetten als het niet gaat, een tandje erbij zetten als je tegenwind hebt, je niet laten ontmoedigen als iemand tegen je zegt dat je iets niet kunt: alle topsporters hebben eindeloos afgezien, alle virtuoze muzikanten hebben eindeloos geoefend en alle professoren…

  Lees meer

  Woordenschat uitbreiden

  Omdat we allemaal verschillend in elkaar zitten, kiezen we ook andere woorden om onszelf uit te drukken. De een zegt ‘vlug’ waar de ander ‘snel’ zegt, of zegt ’tof’ als de ander ‘vet’ zegt. Als vier mensen elkaar ontmoeten, kunnen vier mensen vier verschillende woorden zeggen: ‘hoi’ ‘yo’ ‘hey’, ‘faka’ en zo verder. Toch kunnen…

  Lees meer
  https://diymfa.com/writing/mapping-out-your-story

  Vertellen

  Schrijven is een vorm van vertellen. Een tekst bestaat immers uit woorden die in volgorde moeten worden gelezen, zodat de lezer een indruk krijgt van wat de schrijver bedoeld heeft. ‘Roodkapje en de boze wolf’ is een vertelling, maar een handleiding voor een motorzaag is evengoed een vertelling: jou wordt stapsgewijs verteld hoe dat ding…

  Lees meer

  Verzamelen

  Een tekst ontstaat niet vanzelf. Misschien heb je een ideetje of heb je een opdracht gekregen, maar dan kun je meestal nog niet meteen beginnen met schrijven. Eerst moet je nog wat meer te weten komen over je idee, of over het gekozen onderwerp. Dat is eenvoudig: je moet gaan verzamelen. Je kunt een tekst…

  Lees meer

  Verbeelden

  Zintuigen zijn geweldig. Je kunt ze gebruiken om de buitenwereld in je op te nemen, maar grappig genoeg werken ze ook nog steeds als je ze afsluit. Doe je ogen maar dicht en je kunt in je slaapkamer rondkijken, het gezicht van een bekende Nederlander of je lerares van groep 7 oproepen. Ook de geur…

  Lees meer

  Beschouwing

  Een goede beschouwing belicht een probleem van meerdere kanten. Het startpunt is altijd een open vraag. Dat is een vraag die je niet meteen met ‘ja’ of ‘nee’ kunt beantwoorden, en die je nieuwsgierig maakt. Dus een vraag zoals: ‘Kan Nederland het centraal eindexamen beter afschaffen?’. Op die vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk, en voor…

  Lees meer

  Betoog

  Met een betoog probeer je iemand voor jouw standpunt te winnen. Twee dingen zijn dan cruciaal: dat je je eigen standpunt goed onder woorden brengt, en dat je argumenten vindt die anderen van jouw standpunt overtuigen. In de inleiding omschrijf je je standpunt. Dan volgen je argumenten. En je sluit af met een overtuigende conclusie….

  Lees meer

  Embleem

  Het genre ’embleem’ ontstond in het zestiende-eeuwse Italië. Een embleem bestaat uit een afbeelding en tekst: vaak een kort opschrift (motto) met nog een gedicht erbij (onderschrift), soms ook met alleen een motto of onderschrift. Het genre draait om het idee dat de door de schrijver gekozen afbeeldingen en woorden samen meer zeggen dan los…

  Lees meer

  Dagboek

  Het beroemdste dagboek uit de Nederlandse literatuur is dat van Anne Frank. Het dagboek is een genre waarin schrijvers in de ‘ik’-vorm opschrijven wat ze van dat tot dag meemaken. Ook leent het dagboek zich ervoor om op te schrijven hoe ze zich onder de alledaagse gebeurtenissen voelden. Met andere woorden, het dagboek geeft aan schrijvers de…

  Lees meer