Schrijfakademie.nl

Begin waar je wilt, en leer je gedachten in woorden uit te drukken

Veel mensen vinden zichzelf niet meteen creatief. Dat is totaal onterecht, want iedereen speelt de hele dag met taal. Als je beter wilt worden, moet je deze creativiteit trainen. Een idee verzinnen, vertellen, verbeelden, volhouden, je eigen nieuwsgierigheid opwekken: in dit domein oefen je deze vaardigheden.

Niet alles wat er gebeurt maakt op iedereen dezelfde indruk. Zeventien miljoen Nederlanders beleven een wedstrijd van het Nederlands Elftal niet allemaal hetzelfde. In dit domein oefen je onder woorden te brengen welke indruk gebeurtenissen op jou maken.

Een mop, een gedicht, een sprookje, een krantenbericht, een roman, een handleiding of een rap: allemaal tekstsoorten (genres) die je een vorm geven waarin je als schrijver je gedachten kwijt kunt. In dit domein kun je oefenen met verschillende genres, en leert zo de vorm van elk genre kennen en gebruiken.

Alle mensen hebben gevoelens. Dat kunnen sterke emoties zijn, zoals verliefdheid of woede. Maar ook minder sterke: lichte verveling als je op de bus zit te wachten, of een beetje schaamte als je vrienden je ouders voor het eerst ontmoeten. In dit domein oefen je hoe je het beste uitdrukt welke gevoelens jij hebt.

Een boek bestaat uit taal, een gesprek ook. Spelling en grammatica zijn belangrijk bijt aal, maar er is meer: mooie zinnen maken, spannende woorden kiezen. In dit domein onderzoek je wat taal is, en wat je ermee kan als schrijver.

Je leven bestaat uit alledaagse gebeurtenissen, maar je krijgt ook te maken met Grote Thema’s: liefde, ziekte, dood, (on-)rechtvaardigheid, vriendschap, de klimaatcrisis, racisme, privacy, werkgelegenheid. In dit domein leer je grote thema’s kennen, om er vervolgens over te kunnen schrijven.

 • Observeren als een journalist

  Journalist die op reportage zijn – op pad zijn om verslag te gaan doen van iets – kijken rond als een fly-on-the-wall. Ze doen zelf zo min mogelijk mee met wat er gebeurt, maar observeren wel heel goed wat er gebeurt. En maken aantekeningen die hen gaan helpen verslag te doen. Journalisten gaan op pad…

  Lees meer

  Vertaling

  Heel veel van wat je dagelijks leest – bijvoorbeeld op internet – werd eigenlijk eerst in een andere taal geschreven. Zo’n tekst noemen de meeste mensen ‘een vertaling’. Er zijn ook mensen die zeggen dat alles wat we zeggen of schrijven ‘een vertaling’ is van wat we zien of meemaken. je zet immers indrukken en gevoelens…

  Lees meer

  Formulier

  Je maakt een formulier omdat je informatie wilt hebben. Je stelt gerichte vragen, en hoopt dat de invuller van het formulier die goed begrijpt en jou de informatie geeft die je wilt hebben. De kans dat dat lukt, is het grootst als je je goed nadenkt hoe je je vraag het beste op kunt schrijven….

  Lees meer

  Bio

  Een bio is een korte tekst met de belangrijkste informatie over een persoon. Wat ‘belangrijkste informatie’ is, hangt af van het doel van de bio. Wil je bijvoorbeeld vooral iets zeggen over iemands opleiding, of karakter, of daden? Je kiest als schrijver van een bio wat je vertelt over degene die je beschrijft. En laat…

  Lees meer

  Haiku

  Het Japanse woord ‘haiku’ betekent: ‘schetsend gedicht’. Een haiku bestaat uit 3 regels van 5-7-5 lettergrepen. Die regels rijmen niet, maar ze hebben wel een bijzonder ritme door woordkeus en woordvolgorde. Interpunctie en hoofdletters gebruik je in haiku’s niet of nauwelijks. De Japanse dichter Basho (1644-1694) maakte haiku’s populair. Hij schreef op wat hij om zich…

  Lees meer

  Anekdote

  Een anekdote is een korte beschrijving van een gebeurtenis (een kort verhaaltje) met een zekere pointe. Dat wil zeggen dat het verhaal van je anekdote ergens heen gaat (een punt maakt). De kunst van een anekdote vertellen, is dat je dat punt op een grappige manier maakt. Je oefent eigenlijk de hele dag voor het…

  Lees meer

  Logline

  Een korte zin die alles van de film samenvat, dat is een logline (ook wel: premisse). Een goede logline is goud waard als je je film wilt verkopen: producenten beslissen op basis daarvan of ze een film wel of niet willen maken. Een logline bestaat uit drie delen: 1. situatie van de hoofdpersonen aan het…

  Lees meer

  Smartlap

  Het woord ‘smartlap’ is sinds de jaren 1960 in de Nederlandse taal in gebruik. De term werd bedacht om liederen te omschrijven waarin  de ‘smart’ van armere bevolkingsgroepen nogal breed werd uitgemeten: honger, dronken vaders, kapot huisraad  etc.. Inmiddels wordt het genre gewaardeerd vanwege algemenere onderwerpen: zieke kinderen, gestorven ouders, afwijzingen in de liefde etc…..

  Lees meer

  Geboortekaartje

  Op een geboortekaartje staat weinig, maar wel veelzeggende tekst. De schrijver A.F. Th. van der Heijden beschrijft in zijn roman Tonio het geboortekaartje van zijn zoon: Toen de ogen van de kleine blindeman [=Tonio] eenmaal wijdopen gingen, keken ze je net zo rond en gericht aan als de o’s die vetgedrukt op het geboortekaartje stonden….

  Lees meer

  Adviseren

  Om een advies te geven dat voor een ander bruikbaar is, moet je je goed verplaatsen in degene die advies vraagt. Wat wil die ander precies weten, en wat weet jij daarover? Om een zo goed mogelijk advies te schrijven, kun je een advies als een piramide leren zien. Bovenin de piramide staat je advies,…

  Lees meer