Schrijfakademie.nl

Begin waar je wilt, en leer je gedachten in woorden uit te drukken

Veel mensen vinden zichzelf niet meteen creatief. Dat is totaal onterecht, want iedereen speelt de hele dag met taal. Als je beter wilt worden, moet je deze creativiteit trainen. Een idee verzinnen, vertellen, verbeelden, volhouden, je eigen nieuwsgierigheid opwekken: in dit domein oefen je deze vaardigheden.

Niet alles wat er gebeurt maakt op iedereen dezelfde indruk. Zeventien miljoen Nederlanders beleven een wedstrijd van het Nederlands Elftal niet allemaal hetzelfde. In dit domein oefen je onder woorden te brengen welke indruk gebeurtenissen op jou maken.

Een mop, een gedicht, een sprookje, een krantenbericht, een roman, een handleiding of een rap: allemaal tekstsoorten (genres) die je een vorm geven waarin je als schrijver je gedachten kwijt kunt. In dit domein kun je oefenen met verschillende genres, en leert zo de vorm van elk genre kennen en gebruiken.

Alle mensen hebben gevoelens. Dat kunnen sterke emoties zijn, zoals verliefdheid of woede. Maar ook minder sterke: lichte verveling als je op de bus zit te wachten, of een beetje schaamte als je vrienden je ouders voor het eerst ontmoeten. In dit domein oefen je hoe je het beste uitdrukt welke gevoelens jij hebt.

Een boek bestaat uit taal, een gesprek ook. Spelling en grammatica zijn belangrijk bijt aal, maar er is meer: mooie zinnen maken, spannende woorden kiezen. In dit domein onderzoek je wat taal is, en wat je ermee kan als schrijver.

Je leven bestaat uit alledaagse gebeurtenissen, maar je krijgt ook te maken met Grote Thema’s: liefde, ziekte, dood, (on-)rechtvaardigheid, vriendschap, de klimaatcrisis, racisme, privacy, werkgelegenheid. In dit domein leer je grote thema’s kennen, om er vervolgens over te kunnen schrijven.

 • Adviseren

  Om een advies te geven dat voor een ander bruikbaar is, moet je je goed verplaatsen in degene die advies vraagt. Wat wil die ander precies weten, en wat weet jij daarover? Om een zo goed mogelijk advies te schrijven, kun je een advies als een piramide leren zien. Bovenin de piramide staat je advies,…

  Lees meer

  Herinnering

  In herinneringen bergen mensen op wat ze van het verleden onthouden. Herinneringen kun je zien als kamers in je hoofd: die kun je bezoeken, ook al is wat je je herinnert al lang geleden. Die kamers bezoeken, roept gevoelens bij je op. Hoe beschrijf je die voor anderen?

  Lees meer
  https://www.flickr.com/photos/danielmennerich/

  Energiecrisis

  Nederland heeft op dit moment een groeiende behoefte aan energie. Auto’s en treinen moeten rijden, fabrieken moeten draaien, huizen moeten verlicht en verwarmd, enzovoorts, enzovoorts. Dit betekent dat Nederland voor de vraag staat waar het zijn energie vandaan moet halen. Die vraag is niet nieuw. In het verleden stond Nederland al vaker voor die vraag….

  Lees meer
  https://www.flickr.com/photos/petrarulez/

  Nieuwsgierigheid aanleren

  Nieuwsgierigheid is niets anders dan plezier in vragen stellen. Een antwoord levert altijd weer nieuwe vragen op, je kunt altijd maar doorvragen. Nieuwsgierigheid is almaar nieuwe vragen tegenkomen, en je daardoor laten verrassen en inspireren. Niet alle vragen zijn even goed, of leveren even boeiende antwoorden op. Je moet scherp blijven selecteren welke informatie je…

  Lees meer

  Observeren

  Vaak denken we dat we zuiver waarnemen, en bovendien precies hetzelfde waarnemen als anderen: deze auto is lichtblauw, deze penetrante geur is van mest en dit geluid is een cirkelzaag. Toch is dat niet zo: voor iemand anders kan diezelfde auto ietwat groenig zijn, blijkt de rookgeur een krachtig kruidenmengsel in een gerecht, en hoort…

  Lees meer
  https://www.flickr.com/photos/140641142@N05/

  Visualiseren

  De hele dag door komen er nieuwe indrukken bij je binnen. Je ziet (nieuwe) mensen, maakt dingen mee, zegt en hoort van allerlei dingen. Uit zichzelf onthouden mensen niet alles. Het zou te vol worden in ons. Maar soms wil je alle nieuwe indrukken onthouden. Bijvoorbeeld omdat je er een toets over krijgt. In deze oefening…

  Lees meer
  Judy van der Velden

  Jouw woordenschat ondertitelen

  Iedereen heeft een eigen woordenschat: dat zijn alle woorden die jij gebruikt. Je kunt je woordenschat groter maken door een woordenboek te gebruiken. Zo kun je woorden uit een andere taal met een woordenboek leren, zie bijvoorbeeld dit Nederlands-Marokkaans-Arabisch woordenboek. Of leren wat je kunt zeggen in bijzondere situaties – zie bijvoorbeeld dit scheldwoordenboek. Woordenboeken…

  Lees meer

  Relaties verwoorden

  Relaties draaien voor een belangrijk deel om taal: je gebruikt taal om anderen te zeggen hoe je over ze denkt, wat je voor ze voelt. Dan moet je natuurlijk wel de woorden kunnen vinden die je gevoel of gedachten goed uitdrukken. Vaak moet dat heel snel, als je praat bijvoorbeeld. Stel je neemt je telefoon…

  Lees meer

  Observeren als een psycholoog

  In heel veel beroepen moet je goed observeren. En goed kunnen opschrijven wàt je observeert. Je gaat in deze oefening als een echte pro leren observeren. In dit geval is de pro een psycholoog. Een psycholoog kan heel goed afstand nemen van wat hij/zij ziet. Dat doet een psycholoog door goed uit elkaar te trekken,…

  Lees meer

  Taalhandeling

  Een van de hoofddoelen van taal is communicatie. Door middel van taal communiceer je je gevoelens, wensen, vragen, en veel meer. Zo kun je met taal iemand anders aanzetten tot het uitvoeren van een bepaalde handeling, zoals de bevelen ‘Doe dat raam open!’ of ‘Denk even na zeg!’. Tegelijkertijd is taal alleen niet voldoende, maar…

  Lees meer